Collectie frima
Image default
Industrie

Werkplekinstructiekaarten

Bent u op zoek naar een bedrijf dat u kan helpen bij het opstellen van werkplekinstructiekaarten? WIK’s, afkortingen van werkplekinstructiekaart, zijn instructiekaarten die precies beschrijven hoe men met gevaarlijke stoffen moet omgaan. Lees in onze blog welke informatie in WIK’s moet en hoe je het best een werkplekinstructiekaart kan maken.

Welke informatie moet op een WIK staan?

In eerste instantie is het doel van een WIK om complementair te zijn aan elk chemisch veiligheidsinformatieblad (SDS). Echter hebben werkplekinstructiekaarten geen rechtsgrondslag en kunnen geen vervanging zijn voor de wettelijke verplichting voor een fabrikant of werkgever om VIB’s te verstrekken. WIK’s bieden informatie over:

 • Categorie.
 • Identiteit: De chemische naam, handelsnaam, synoniemen etc.
 • Chemische eigenschappen: Classificatie volgens de gevaarsymbolen.
 • Welke acute gezondheidsrisico’s bij het product horen.
 • Gezondheidseffecten op korte en lange termijn.
 • Brand- en explosiegevaar.
 • Preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld welke PBM’s wettelijk verplicht zijn.
 • Informatie over eerste hulp en brandbestrijding
 • Classificatie en etikettering Symbolen.
 • Milieugegevens
 • De UFI code

Werkplekinstructiekaarten laten maken

De VIB Fabriek heeft jarenlange ervaring in alles wat te maken heeft met veiligheidseisen op de werkplek. Deze partij kan dan ook uw werkplekinstructiekaarten opstellen. Dit is tijdefficiënt en zorgt ervoor dat uw WIK’s aan alle eisen voldoen. Immers is het verplicht om een veilige werkomgeving te creëren en uw medewerkers op de hoogte te stellen van potentiële gevaren.

https://www.devibfabriek.nl/werkplekinstructiekaart/