Collectie frima
Image default
Rechten

De voordelen van een pensioentransitieplan.

De vernieuwing van het pensioenstelsel is bijna een feit. Op dit moment wordt het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ druk becommentarieerd. Sommige adviezen zullen de beleidsmakers overnemen. Vervolgens verandert er veel. Wat er allemaal verandert? Daar kan Pensioenlogica u over informeren. Om het u makkelijker te maken is er op initiatief van Pensioenlogica een informatieve website gelanceerd. De website luistert naar de naam www.pensioentransitieplan.nl en behandelt meerdere toekomstige pensioenaanpassingen. Het verplichte en handige transitieplan staat echter centraal.

Informatie in het transitieplan

Het transitieplan bevat onder andere de volgende informatie:

  • Voor welk nieuwe pensioenvorm er is gekozen;
  • Hoe om te gaan met bestaande pensioenaanspraken en rechten.
  • Wat zijn de effecten van de pensioenwijziging per leeftijdsgroep uitgewerkt? Dit geldt voor alle pensioensoorten; het ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. 
  • De overstap naar de nieuwe pensioenregeling moet evenwichtig plaatsvinden. Een eventueel adequate pensioencompensatie kan daarbij helpen.   
  • Voor de pensioencompensatie is er een financieringsplan vereist. Uitgangspunt is een kostenneutraliteit voor werkgevers en deelnemers.

De werkgever verantwoordt zich in het transitieplan. Op basis waarvan er volgens hem sprake is van een evenwichtige pensioentransitie. Niet onbelangrijk, voor een akkoord over de voorgestelde pensioenwijziging zijn er meerdere partijen nodig. De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol. De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht in deze.

Begin op tijd 

Alles bij elkaar gaat het om een intensief traject die volgens een vaste structuur en het liefst maar één keer hoeft te worden uitgevoerd. Dus als de uitvoeringsovereenkomst vóór 2024 wordt verlengd of als er toch al een pensioen wijziging in de pijplijn zit, kunt u het beste meteen rekening houden met de vernieuwing van het pensioenstelsel. Dat voorkomt dubbel werk en u kunt nooit te vroeg beginnen aan dit wijzigingstraject. Met nog veel tijd beschikbaar zal de uitwerking vaker meezitten dan als u (te) laat begint. Wacht daarom niet op uw huidige pensioenuitvoerder. Die heeft het de komende jaren nog drukker dan anders. Maatwerk en snelheid kunt u niet van deze drukbezette pensioenuitvoerder verwachten. Het is u wel gegund, gelukkig zal een eigen initiatief worden beloond. 

Contact

Wilt u naast de informatie te vinden op de informatieve website meer weten of advies dan kunt u Pensioenlogica in dit stadium al benaderen. Niet voor niets is de website www.pensioentransitieplan.nl al sinds 2019 in de lucht.