Transitievergoeding en outplacment

Wat is de transitievergoeding? De transitievergoeding is in 2015 geïntroduceerd en is een bij wet geregelde ontslagvergoeding voor ontslagen werknemers. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal dienstjaren en bruto salaris van de ontslagen werknemer. Met de transitievergoeding kan hulp worden bekostigd worden die de kans op een nieuwe baan voor de […]

Continue reading...