Collectie frima
Image default
Zakelijke dienstverlening

Transitievergoeding en outplacment

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is in 2015 geïntroduceerd en is een bij wet geregelde ontslagvergoeding voor ontslagen werknemers. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal dienstjaren en bruto salaris van de ontslagen werknemer. Met de transitievergoeding kan hulp worden bekostigd worden die de kans op een nieuwe baan voor de ontslagen werknemer vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan outplacement of het volgen van een gerichte opleiding. Wanneer de werkgever tijdens het dienstverband van de werknemer al eerder soortgelijke kosten voor de betreffende werknemer heeft betaald (zoals begeleiding door een outplacementbureau) mogen deze kosten vaak van de transitievergoeding afgetrokken worden.

Een werknemer heeft pas recht op een transitievergoeding wanneer deze tenminste twee jaar in dienst is geweest. Mogelijk zal dit in de toekomst veranderen en komen werknemers met een korter dienstverband hier ook voor in aanmerking.

Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding in de volgende gevallen:

•    de weknemer is korter dan 2 jaar in dienst geweest;
•    de werknemer is ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen;
•    de werknemer is bij zijn ontslag nog geen 18 jaar en hij heeft gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
•    de werknemer is ontslagen omdat hij de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
•    de werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
•    in de cao van de werkgever is een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen;
•    wanneer de werknemer een volgend tijdelijk contract is aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract;
•    als de werkgever de werknemer aanbiedt het tijdelijk contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt dan niet uit of de weknemer het aanbod accepteert.


De kosten voor outplacement kunnen veelal van de transitievergoeding worden afgetrokken. De transitievergoeding is immers bestemd voor dit soort hulp.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Bij het berekenen van een transitievergoeding zijn er meerdere factoren waarmee men rekening moet houden: wanneer is het ontslag aangezegd, wat is de leeftijd van de ontslagen werknemer en wat is/zijn de reden(en) voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst?

https://www.outplacementverzekering.nl