Collectie frima
Image default
Society / Law

Wat zijn rechten?

Rechten zijn eigenlijk regels voor de samenleving. Het recht zelf is daarentegen een staat van zijn die door menselijke handelingen aangetast kan worden, door anderen juist weer gehandhaafd of hersteld kunnen worden. De rechten die regels zijn voor de samenleving zorgen ervoor dat het recht gehandhaafd wordt of de herstelling van het recht. Wij kennen rechten vooral als het laatste, een systeem van regels die gebruikt worden om de maatschappij te ordenen. Daarnaast kunnen we het ook over mensenrechten hebben, dingen waarvan wij vinden dat iedere man, vrouw en kind recht op heeft. Dit lijkt erg simpel, wij hebben allemaal bepaalde rechten die niet aangetast mogen worden, maar soms conflicteren bepaalde rechten met bepaalde wetten. Meer indormatie via de blog auteursrechtvrij.nl

Recht van meningsuiting

Wij hebben allemaal rechten, een van die rechten is het recht van meningsuiting. Niemand mag ons belemmeren in onszelf uiten, dat wordt gezien als censuur. Dit is goed, want dat betekent dat de overheid niet bepaalde kranten mag censureren omdat er dingen worden gezegd waar de overheid het niet mee eens is. Door onze rechten mogen wij niet zomaar de gevangenis in gegooid worden omdat we iets zeggen wat niet mag. Dit is allemaal goed, maar hoe zit het dan met discrimineren? In artikel 1 van onze grondwet staat dat discriminatie van welke aard dan ook niet toegestaan is. Er zijn echter mensen met discriminerende opvattingen, die discriminerende dingen zeggen en het recht van meningsuiting gebruiken als verdediging. Dit klopt ook, recht van meningsuiting houdt in dat je alles mag zeggen wat je wilt, ongeacht hoeveel mensen het er niet mee eens zijn. Dit is helaas een “nadeel” van het recht van meningsuiting, de meest haatvolle, racistische en discriminerende dingen mogen gewoon gezegd worden. Als we dit niet zouden toestaan is dat censuur, en zouden we niet veel beter zijn dan dictaturen waarin de mensen die tegen het regime zijn ook gecensureerd worden.

Rechten hebben

Met onze rechten worden we beschermd. Daarom is het goed dat we deze rechten hebben. Ook al zijn er mensen die helaas misbruik maken van dat soort rechten en haat zaaiende taal gebruiken. We zullen gewoon moeten luisteren, ervan leren, en daarmee onthouden hoe het niet moet.