Collectie frima
Image default
Dienstverlening

Wat is een BHV’er?

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is opgeleid om alle aanwezigen te helpen en begeleiden wanneer zich een noodsituatie voordoet en de schade te beperken. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren, ontruimen en verbanden aanleggen.

De taken van een BHV’er volgens artikel 15 van de Arbowet:

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt eerste hulp bij een ongeval, brand of ontruiming totdat de hulpdiensten arriveren op de plek van het ongeval.

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Het bestrijden en/of beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf en omgeving. 

Een BHV’er is opgeleid

Een opgeleide BHV’er heeft een BHV-basiscursus gevolgd en volgt ieder jar een herhalingscursus om de kennis en vaardigheden op peil te houden. Tijdens deze herhalingscursus oefent de BHV’er een aantal vaardigheden en competenties: 

 • Hij herkent ziektebeelden zoals een hartinfarct.
 • Hij weet wat hij/zij moet doen bij bewustzijnsstoornissen.
 • Hij kan omgaan met bloedingen. Hij weet hoe de bloeding gestopt moet worden en welk verband gebruikt moet worden en hoe.
 • Hij weet wat er gedaan moet worden bij oogletsel, brandwonden, botbreuken, wervelletsel, hersenschudding, verzwikking en verstuiking, enz…
 • Hij weet de procedures bij verschillende alarmsituaties
 • Hij weet hoe een gebouw op een correcte manier en zo snel mogelijk ontruimd kan worden en doet dit zonder dat mensen in onnodig gevaarlijke situaties gebracht worden.
 • Hij kan omgaan met alle communicatiemiddelen die ingezet worden bij een BHV actie denk hierbij bijvoorbeeld aan een portofoon
 • Hij kan een brand herkennen en weet hoe te handelen

Waarom wil iemand BHV’er worden

Er zijn verschillende redenen waarom iemand ervoor kiest om een BHV-opleiding te volgen. De 3 grootste voordelen hebben wij voor u onder elkaar gezet:

 • Bij sommige organisaties wordt er een bonus uitgekeerd aan de BHV’ers
 • Doorslaggevende factor tijdens het sollicitatieproces.
 • Je bent belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van je klanten en collega’s.