Collectie frima
Image default
Energie

Wat betekent de term energietransitie?

Wat is de energietransitie?

Als je praat over de energietransitie dan heb je het over de overgang van traditionele energie naar duurzame energie. Heden ten dage wordt er voornamelijk een beroep gedaan op fossiele brandstoffen. Olie, (aard)gas en kolen zijn hier voorbeelden van. Deze zijn uiteraard slecht voor het milieu. Daarom is het verstandig om te kijken naar de transitie richting duurzame energie. Dit betekent dat men van eindige fossiele grondstoffen overschakelt op energie die oneindig is.

Waarom heeft men de energietransitie nodig?

In deze tijd maakt men nog behoorlijk veel gebruik van fossiele brandstoffen. Deze zijn niet goed voor het milieu omdat ze slechte stoffen uitstoten bij het verbranden. Verbrandingsmotoren zijn er te vinden in vele sectoren. Voorbeelden hiervan zijn de transportsector en de energiesector. Als je bedenkt hoe veel motoren en apparaten nu nog op fossiele brandstof draaien, dan zie je de noodzaak om te investeren in energietransitie. Je krijgt wellicht niet direct de volgende dag een wereldwijde oplossing, maar als er meer en meer mensen inzetten op energietransitie komt de oplossing van een schoner milieu zeker dichterbij. Dat streven is namelijk de reden waarom een energietransitie nodig is: inzetten op een groener milieu waardoor een leefbaarder klimaat ontstaat.

Kunnen we kijken naar duurzame energiebronnen?

In de wereld van energietransitie is de verschuiving naar duurzame energiebronnen erg te prijzen. Men schakelt hierbij over op energie die niet op raakt en die niet schadelijk is voor het milieu. Windmolens en zonnepanelen zijn hier voorbeelden voor. Deze worden geplaatst en zetten op hun eigen wijze hetgeen zij ontvangen (wind of zon) om in energie. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld waterenergie, biobrandstoffen en het verwerken van restmaterialen zoals afval of afgewerkt frituurvet.

Zijn er regels waarmee de energietransitie rekening moet houden?

Naast dat het mensen een fijn gevoel geeft om te richten op een schoner milieu, zijn er nationaal ook regels opgesteld om deze transitie te waarborgen. Als vervolg op het internationale klimaatakkoord dat in Parijs is opgesteld, houdt ons land zich op dit moment ook bezig met de zogeheten Klimaatwet. Hierin staat dat het doel is om over tien jaar negenenveertig procent minder koolstofmonoxide uit te stoten dan in 1990. Voor het jaar 2050 is dit vijfennegentig procent minder CO2. Er wordt hierom door de overheid ook meer en meer ingezet op bijvoorbeeld elektrische auto’s, auto’s of waterstof en op energiebesparing door het isoleren van huizen. De energietransitie van fossiel naar duurzaam is daarom een mooie springplank naar een schoner milieu en een betere leefomgeving voor huidige en toekomstige wereldbewoners.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/

Gerelateerde artikelen

Waarom zou je verschillende energieleveranciers vergelijken?