Collectie frima
Image default
Dienstverlening

Vacatures in de verzekeringen

Verzekeringen vergroten financiële stabiliteit

Verzekeringen vervullen, maatschappelijk gezien, een belangrijke functie. Het was oud-president Barack Obama die tijdens de beraadslagingen die vooraf gingen aan het aannemen van de ‘Affordable Care Act’ vertelde dat miljoenen Amerikanen elke dag slechts een ongeval of ziekte zijn verwijderd van faillissement. Door de hoge kosten van medische zorg ging, volgens hem, elke dertig seconden een Amerikaans gezin failliet aan de kosten van een serieuze ziekte waaraan een gezinslid leed. Gelukkig is het Nederlandse collectieve zorgsysteem heel anders opgezet, zodat faillissement door zorgkosten in ons land vrijwel niet voorkomt. Toch geldt ook in de Nederlandse situatie dat we zonder verzekeringen veel dichter bij een persoonlijk faillissement staan dan we denken. Door goed verzekerd te zijn voorkomen we dat de onvoorspelbare pijlen van het lot onze financiële positie ondergraven. Met een goed samengestelde verzekeringsportefeuille kunnen mensen en bedrijven hun financiële stabiliteit versterken. Het is de taak van verzekeringsadviseurs om hen daarbij te helpen. Wil jij ook particulieren en ondernemingen bijstaan bij hun streven naar financiële stabiliteit? Bekijk dan de diverse vacatures in de verzekeringen die je op internet kunt vinden.

Advies voor een optimaal pakket verzekeringen

Verzekeringsadviseurs helpen particulieren en ondernemingen bij het samenstellen van een evenwichtige portefeuille van verzekeringen. Want lang niet elk risico hoeft te worden verzekerd. Sommige risico’s zijn zo klein dat een particulier of een onderneming daar zelf een voorziening voor kan opzetten, terwijl andere risico’s substantieel kleiner gemaakt kunnen worden door preventiemaatregelen op te stellen. Zo kan een onderneming de productaansprakelijkheid beperken door leveringsvoorwaarden aan te passen en kan wellicht door veiligheidsbevorderende maatregelen te nemen de hoogte van de premie voor arbeidsongeschiktheid omlaag. Zo helpt een verzekeringsadviseur ondernemingen en particulieren met advies naar een optimaal pakket verzekeringen.

Het belang van de klant voorop

Voordat je reageert op vacatures in verzekeringen moet je natuurlijk bij jezelf nagaan of je de kwaliteiten bezit om succesvol te zijn als verzekeringsadviseur. Een goede verzekeringsadviseur moet het leuk vinden om met mensen om te gaan, deze sociale kant van het vak is essentieel. Daarnaast moet je analytisch sterk zijn, zodat je een bepaald risico goed in kunt schatten. Verder moet je complexe materie duidelijk kunnen uitleggen aan mensen met allerlei achtergronden. Uiteindelijk gaat het erom dat klanten je vertrouwen en je advies overnemen. Dat kan alleen als ze weten dat jij hun belang te allen tijde vooropstelt.