Dyslexie, dysorthografie of dyscalculie: Trivers helpt kinderen met leerproblemen

Bent u op zoek naar hulp voor kinderen met leerproblemen? Als uw kind moeite heeft met lezen, spellen of rekenen en hier hulp bij nodig heeft, kunt u terecht bij Trivers. Trivers heeft drie zorgcentra in Breda, Roosendaal en Zevenbergen waar kinderen tussen de zes en achttien jaar geholpen kunnen worden. In deze zorgcentra werken […]

Continue reading...