Collectie frima
Image default
Aanbiedingen

Steiger engineering volgens de meest recente inzichten

In de bouwsector zijn steigers onmisbaar. Daarom is het belangrijk dat u bij uw bouwproject, van welke aard dan ook, over een dergelijke betrouwbare hulpconstructie beschikt. Goede steiger engineering garandeert een optimale werkveiligheid. Iets wat des te belangrijker is aangezien er vaak op behoorlijke hoogtes wordt gewerkt. De wet- en regelgeving omtrent steigerbouw is continu aan verandering onderhevig. Steigertekening.nl BV is een professionele partij met ruime ervaring en de benodigde up-to-date kennis om u bij te staan.

Richtlijn Steigers

Zoals u misschien wel weet, werd in 2008 de Richtlijn Steigers in het leven geroepen. De richtlijn is van bewezen vaste waarde binnen de bouwsector gebleken en heeft betrekking op alle uit losse onderdelen opgebouwde steigers. Het document wordt regelmatig aangepast. Zo ook in 2018, toen de kwaliteitseisen nog verder werden aangescherpt. Professionals op dit gebied weten van de hoed en de rand en beschikken over de meest recente inzichten om bouwmedewerkers hun werkzaamheden op een veilige manier te laten uitvoeren.

Steiger tekeningen aan de hand van het Project Informatie Blad

Wilt u steiger engineering door Steigertekening.nl BV laten uitvoeren? De werkwijze die gehanteerd wordt, is helder en eenvoudig. U levert met behulp van het speciaal daarvoor ontwikkelde formulier Project Informatie Blad alle benodigde informatie aan, waarna de professionals aan de slag gaan met de tekeningen en/of de berekeningen. Het is van het grootste belang dat de verstrekte informatie kloppend is.

Neem de samenstelling en opstelling van steigers onder de loep

Bent u op zoek naar een professional in steiger engineering? Dan kunt u bij dit Helmondse bedrijf dus altijd gerecht. Bovendien verzorgt deze ook steigerinspecties, waarbij stapsgewijs wordt nagegaan of een steiger aan de bestaande normen voldoet en medewerkers hier zodoende veilig gebruik van kunnen maken. De inspecteur van het bedrijf analyseert de samenstelling en opstelling nauwkeurig om tot een volledig advies en mogelijke verbeterpunten te komen.