Collectie frima
Image default
Zakelijk

Start je eigen onderneming!

Werk je al een aantal jaar binnen een bepaalde sector en heb je een brede ervaring opgedaan? Als je dan het idee hebt om voor jezelf te starten met een soortgelijk bedrijf, dan heb je een goede kans dat je onderneming zal slagen. Heb je ideeen om binnen je branch een  bedrijf te starten met een innoverende service of product? Dan heb je zelfs een goede kans dat je zult uitgroeien tot één van de succelvolste bedrijven binnen je sector.

Om je onderneming te beginnen zul je eerst een BV moeten oprichten. Hiervoor zul je een notaris moeten inschakelen. Binnen een paar dagen kan je BV opgericht en geregistreerd zijn. Hieronder uitleg over het oprichtingsproces.

            

Waarom een BV oprichten met een notariële akte?

De akte van oprichting is een wettelijk verplicht document. Het is noodzakelijk dat een onderneming wordt opgericht met een notariële akte.

De notaris zal je bij het oprichtingproces begeleiden, want de oprichting van een BV is de taak van een notaris. Er zal een concept akte van oprichting voor je besloten vennootschap worden opgesteld. Hierna zal de oprichtingakte worden getekend, wat passeren wordt genoemd, en de BV  geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wat staat er in de statuten van een BV?

In de oprichtingsakte staan de statuten. Hierin staan bepalingen die veelal ook in het Burgerlijk Wetboek staan en aanvullende ‘good governance’ regels voor je bedrijf. Het is noodzakelijk om de volgende informatie op te nemen in de statuten:

–        Naam en zetel, ofwel vestigingsplaats, van de BV;

–        Doel van de BV;

–        Soorten aandelen en de nominale waarde, ofwel het bedrag dat op ieder aandeel zal worden gestort;

–        Voorwaarden voor de overdracht van aandelen en blokkeringsregeling;

–        Totale waarde van de aandelen;

–        Bevoegdheden van de aandeelhouders;

–        Wijze van besluitvorming;

–        Benoeming en ontslag van bestuurders en eventuele commissarisen;

–        Regels voor ontbinding van de rechtsvorm;

–        Duur van het eerste financiele jaar.

Het financiele jaar is meestal gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste financiele jaar kan verlengd worden tot bijna 24 maanden. Dit kan aantrekkelijk zijn om zodoende de kosten en moeite van een jaarrekening en Vpb-aangifte te besparen.

Zijn er regels voor het oprichtingkapitaal?

Er bestaat geen verplicht startkapitaal voor een BV. Dit maakt het oprichten van een BV laagdrempelig. Het startkapitaal mag bestaan uit geld, eventueel ook in buitenlandse valuta. Daarnaast mag het ook bestaan uit bezittingen zoals een bedrijfsmiddelen.

Wat moet je weten over het aandelenkapitaal van een BV

Het kapitaal van de BV is verdeeld in aandelen die in bezit zijn van aandeelhouders. Het is ook mogelijk dat alle aandelen in bezit zijn van één aandeelhouder. Er is een onderscheid te maken tussen maatschappelijk (sinds 2012 niet meer verplicht), geplaatst en gestort aandelenkapitaal. Het is zelfs bij één aandeelhouder verstandig om het kapitaal in minimaal in 100 aandelen te verdelen voor een eventuele toekomstige aandelenoverdracht. In verband met de aasprakelijkheid van de aandeelhouder en fiscale redenen is het verstandig om het volstorten van de aandelen niet uit te stellen.  

Hoe zijn de bevoegdheden binnen de BV verdeeld?

Een BV oprichten doe je alleen of samen met anderen. Elke BV heeft op zijn minst drie organen die door één of meerdere personen kunnen worden bekleed:

–        Oprichter

–        Bestuurder

–        Aandeelhouder

Het is daarnaast mogelijk om een of meerdere commissarissen aan te stellen als toezichthouders. In de oprichtingsakte worden de eerste bestuurders benoemd en staan ook de namen van de aandeelhouders vermeld. Na oprichting worden bestuurders benoemd door de aandeelhouders. Ook ligt de bevoegdheid voor ontslag van de bestuurders bij de aandeelhouders.  Bij meerdere bestuurders is het mogelijk om voor zelfstandig of gezamenlijk bevoegde bestuurders te kiezen.

Wie regelt de inschrijving van de BV in de Kamer van Koophandel?

Een BV dient altijd te worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze taak neemt de notaris op zich en zal meestal binnen een dag gebeuren. De BV krijgt hierbij een registratie en fiscaalnummer. Let op: wanneer je BV nog niet ingeschreven staat in het handelsregister, is de oprichter aansprakelijk.

Hoe te beginnen met het oprichten van een BV?

Dit is een kort ABC over de oprichting van een BV. De notaris kan al je vragen beantwoorden en zal de oprichtingakte met je doornemen voorafgaand aan de oprichting. Soms kan het verstanding zijn om meteen houdstermaatschappij op te richten, of bij meerdere aandeelhouders, een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Ook is het raadzaam om voorafgaand aan de oprichting al met een accountant en fiscalist te spreken. Neem nog vandaag contact op om je ondernemers avontuur zo snel mogelijk te laten beginnen.