Collectiefrima

Een Advocaat handelsrecht in Turnhout?

Advocaat handelsrecht

Zoek je een advocaat handelsrecht in Turnhout, dan gaan ondernemers zoeken in de zoekmachines : ‘Advocaat in handelsrecht’. Aangezien meer ondernemers de  smartphone en daarop de spraaktechnologie ontdekken, gaat men de zoekopdracht vocaal invoeren. Dit zorgt er voor minder typefouten en het is veiliger in de auto, omdat spreken makkelijker is dan typen. Deze vorm van input zorgt voor een nieuwe reeks , c.q.  langere zoekopdrachten. De zoekresultaten zullen in grote lijnen hetzelfde weergeven. Turnhout kent enkele vooruitstrevende en succesvolle advocatenkantoren. Zij hanteren een manier van registreren, rapporteren en declareren die de taboe doorbreekt van onduidelijke facturen of beter gezegd ereloonnota’s. De traditionele advocaat stuurt je ereloon nota’s terwijl je niet weet waarvoor je moet betalen. Dit is voor de cliënt zeer frustrerend, aangezien het een machteloos gevoel geeft. Toch is het de nieuwe generati advocaten die zich op de toekomst voorbereiden, waarbij zij ook toekomstgericht werken. Zij gebruiken een eenduidig,  transparant model waarbij de cliënt online kan volgen wat de voortgang in zijn of haar dossier is. Dit betreft een Europese trend en de advocatenkantoren die hier in mee gaan, zullen de nieuwe generatie van cliënten perfect kunnen bedienen. Deze zijn tenslotte opgegroeid met de mobieltjes c.q. smartphones en willen geen papier meer ontvangen. Alles digitaal waar mogelijk. Dit geldt ook voor de advocaat die op deze wijze kan streven naar een ‘paperless office’. Wens je als cliënt alsnog met je advocaat te spreken, dan kan dit. Deze kijkt in hetzelfde systeem, maar heeft uiteraard aanvullende rechten binnen het systeem om documenten te kunnen aanpassen. Het systeem verplicht de advocaat om gestructureerd te werken.  Een groot voordeel is, wanneer uw advocaat met vakantie gaat of voor langere tijd buiten strijd is, zijn of haar collega’s eenvoudig het dossier kunnen inzien. Alle stukken zijn elektronisch voorhanden. Uiteraard blijft er een fysieke documentenstroom bestaan, omdat niet het volledige juridische apparaat in België digitaal is. Toch zijn de advocaten die de digitale stap maken winstgevender, doordat zij hun tijd beter kunnen besteden. Geen onnodige rompslomp, maar streven naar een papierloos kantoor. De manier van automatisering zorgt ervoor dat kleinere kantoren ook grotere opdrachtgevers kunnen bedienen. Een dikke server met software, een slimme secretaresse en je bent als advocaat vertrokken. Jij hoeft je alleen maar te bekommeren om de cliënt en zijn verhaal. Doordat je als advocaat beter kunt focussen op je taak, geeft dit een positieve weerslag op de resultaten die je kunt behalen in de rechtbank… (indien een rechtsgang noodzakelijk is).