Dyslexie laten behandelen door middel van een begeleidingsperiode

U heeft de mogelijkheid om een externe organisatie in te schakelen als de dyslexie van uw kind op professionele wijze wilt laten behandelen. Uw kind ondergaat een dyslexieonderzoek en dyslexiebehandeling bij Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal. Maar ook school is belangrijk in het proces. Hier zal men een kind behandelen in de vorm van een begeleidingsperiode om aan te tonen dat lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn, zodat dyslexie vastgesteld kan worden. Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld betreft een specifieke aanpak voor één leerling, want ieder kind is immers anders. Het handelingsplan heeft betrekking op een korte periode en dient regelmatig herzien en, indien nodig, bijgesteld te worden. Hierbij is het van belang dat u als ouder altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en wat het kind eventueel thuis kan doen qua oefeningen.

Laat dyslexie effectief behandelen en voorkom belemmeringen

U heeft een vermoeden dat uw zoon of dochter dyslexie heeft. Uw kind heeft namelijk moeite met het onderwijs op school, met name lezen en schrijven zijn valkuilen. Als u dyslexie laat behandelen, voorkomt u in de toekomst belemmeringen. De gevolgen van dyslexie blijven beperkt. Uw kind zal namelijk niet enkel op school last hebben van belemmeringen. In de toekomst van uw zoon of dochter, bij een vervolgopleiding of in het bedrijfsleven, kan het belemmerend werken. Daarom schakelt u Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in, want daar vindt men het belangrijk dat ieder kind een kans moet krijgen om de gevolgen van dyslexie te verhelpen.

Dyslexie behandelen: bepaal allereerst het schrijf- en leesniveau van het kind

Het is erg goed om kinderen te ondersteunen bij spelling en technisch lezen. Als een kind moeite heeft met lezen en schrijven is het verstandig om aan te kloppen bij een specialist. Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal helpt u graag verder. Hierbij wordt allereerst een onderzoek uitgevoerd dat gericht is op technisch en/of begrijpend lezen en spelling en/of grammatica. Uit dit onderzoek blijkt hoe uw kind leest en schrijft en wordt er een niveau bepaald. Als blijkt dat uw zoon of dochter de diagnose dyslexie heeft, kan men bij deze kleinschalige praktijk uw kind uitstekend behandelen. Bovendien krijgt u als ouder praktische begeleidingstips mee.