Collectie frima
Image default
Society / Law

Cassatieprocedure | Cassatie-advocaten.nl

Cassatieprocedure

Wanneer u het niet eens bent met de procedure van het gerechtshof (Hof) of in sommige gevallen van de kantonrechter kunt u ‘in cassatie gaan’. De Hoge Raad gaat dan de procedure beoordelen. De Hoge Raad houdt dan enkel rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf. Deze procedure bij de Hoge Raad noemt men ook wel de ‘cassatieprocedure’. Het komt voor dat veroordeelden het niet eens zijn met de gang van zaken of de onderbouwingen die zijn gegeven bij de uitspraak. De drempel om daarover in cassatie met succes te klagen, ligt bijzonder hoog. U moet beoordelen of ‘in cassatie gaan’ een serieuze kans van slagen heeft. Om die reden geeft een gespecialiseerd cassatieadvocaat daarover eerst advies. Op deze manier weet u dat de cassatieprocedure op juiste wijze wordt doorlopen en dat uw laatste redmiddel niet voor niets is geweest.

Schriftuur

Vanaf het moment dat aanzegging aan u is betekend, dient een in Nederland ingeschreven advocaat een schriftuur in te dienen bij de Hoge Raad. Onderschat dit niet, het cassatieschriftuur is een belangrijk onderdeel van de cassatieprocedure. De Hoge Raad is de hoogste rechterlijke macht van Nederland en stelt zware eisen aan de schriftuur. De Hoge Raad neemt zaken niet in behandeling die op onjuiste manier worden ingediend. Een andere eis van het schriftuur is dat het binnen 60 dagen na ontvangst van de aanzegging bij de Hoge Raad moet zijn ontvangen. Een schriftuur dat niet binnen deze tijd is ontvangen wordt niet meer behandeld. In het kort zijn dit de regels van de schriftuur:

–       Hoge Raad ontvangt de cassatieschriftuur binnen 60 dagen na ontvangst aanzegging;

–       de cassatieschriftuur bevat klachten tegen de uitspraak van de lagere rechter;

–       de cassatieschriftuur dient door een in Nederland ingeschreven advocaat ingediend te worden.

Middelen van cassatie

De middelen van cassatie is in principe de inhoud van uw schriftuur. De cassatieschriftuur is het schriftelijke stuk dat bestaat uit één of meerdere middelen. In een middel stelt uw cassatieadvocaat dat het gerechtshof (in sommige gevallen de kantonrechter) naar zijn mening wettelijke voorschriften heeft geschonden of dat het gerechtshof (in sommige gevallen de kantonrechter) onbegrijpelijke of onvoldoende gemotiveerde beslissingen heeft genomen. Let op: er is hier geen sprake van onderzoek naar de feiten. De middelen van cassatie omvatten dus een breed scala aan diverse grief in rechte. Bijvoorbeeld: ‘de verdachte is verkeerd of te laat opgeroepen voor de zitting’. In die zin heeft de Hoge Raad een controlerende functie voor het juist toepassen van het recht.

Cassatieadvocaat

Niet iedere strafrecht advocaat is bekend met de schriftuur. U heeft kunnen lezen dat de Hoge Raad strenge eisen stelt aan de schriftuur en de inhoud (middelen van cassatie) daarvan. Het is belangrijk dat u uw laatste juridische redmiddel niet uit handen geeft door een incompleet of onjuist schriftuur in te dienen. Het is dan ook ten zeerste aangeraden een gespecialiseerd cassatieadvocaat in te huren. Een man met veel expertise op het gebied van cassaties is Niels van Schaik, hij kan u veel inzicht geven over de cassatieprocedure.

http://www.cassatie-advocaat.nl/

Gerelateerde artikelen

Haarkliniek Belgiƫ

Uitbesteden van de salarisadministratie

admin

Kartonnen opbergdozen van de Dozenhal