Politie Rotterdam-Rijnmond

De Historische Collectie politie Rotterdam-Rijnmond is eigendom van het korps. De collectie is ondergebracht in bureau Crooswijk in Rotterdam. In de collectie bevinden zich onder andere politieauto’s, dienstfietsen en uniformen en een bibliotheek met foto’s, oude boekwerken en rapporten. De collectie heeft niet alleen regionale historische waarde voor de politie in Rotterdam en omgeving, maar is in veel opzichten ook exemplarisch voor de algemene Nederlandse politiegeschiedenis. Een interessant onderdeel van de collectie is de verzameling politiefoto‘s van het voormalige dagblad “Het Vrije Volk”, die bij de opheffing van deze krant hier is ondergebracht. De collectie wordt in stand gehouden door vrijwillige (oud-) politiemensen. Zij houden zich bezig met het actief verzamelen van politie-erfgoed dat betrekking heeft op de regio en helpen belangstellenden, zoals schrijvers, onderzoekers en journalisten, bij het vinden van informatie en materiaal in de collectie. Het museum is elke dinsdagmiddag open voor publiek.

Historische Collectie politie Rotterdam-Rijnmond
Boezemsingel 12
3034 EA Rotterdam
telefoon: 010-2745721
www.politie-rijnmond.nl
historie@politie-rotterdam-rijnmond.nl